UKR  |  RUS  |  ENG

Логотип Заводу Маяк

Разом з нами
Україна стає сильнішою!

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК" від 29 жовтня 2012 року

Біографічні довідки про членів правління

ЗВІТ Наглядової Ради ПАТ «Завод «Маяк» про роботу у 2015 році

Склад органів управління ПАТ «Завод «Маяк» (станом на 01 лютого 2017 року)

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Маяк» за 2015 рік

Персональний склад правління ПАТ «Завод «Маяк» (cтаном на 01 лютого 2017 року)

Структура винагороди

ЗВІТ Наглялової Ради ПАТ «Завод «Маяк» про роботу у 2016 році

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Маяк» за 2016 рік

Звіт ревізійної комісії ПАТ «Завод «Маяк» про роботу в 2016 році

Положенння ПАТ «Завод «Маяк» про порядок укладання договорів оренди нерухомого майна

Положення про виконавчий орган ПАТ «Завод «Маяк»

Положення про корпоративного секретаря ПАТ «Завод «Маяк»

Положення про наглядову раду ПАТ «Завод «Маяк»

Принципи корпоративного управління ПАТ «Завод «Маяк»

Положення про ревізійну комісію ПАТ «Завод «Маяк»

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Наказ про зміну складу ревізійної комісії

Інформація про відсутність протоколів загальних зборів на ПАТ «Завод «Маяк»

Наказ про затвердження річних результатів за 2016 рік

Висновок Ревізійної комісії

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 року

Інформація про філії і представництва ПАТ «Завод «Маяк»

Інформація про афілійовані особи ПАТ «Завод «Маяк»

Наказ ДК Укроборонпром №393 від 21.11.2017 р. про зміну складу ревізійної комісії

Зміни в складі правління

Зміни в складі ревізійної комісії

Призначення членів Наглядової ради

Накази про припинення повноважень Голови правління - Генерального директора Перегудова О.М. та призначення на посаду Голови правління - Генерального директора Адамовича М.Л.

Накази про припинення повноважень Голови правління - Генерального директора Адамовича М.Л. та призначення на посаду Голови правління - Генерального директора Гаврилова В.М.

Наказ про зміну персонального складу правління №135 від 10.04.18 р.

Cтатут АТ Завод Маяк 2019р.

Наказ 55 2019р.